Privacy

Privacy policy Autorijschool Jo WetzelsIk veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Ik doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Ik houd mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In dit privacy beleid wil ik jullie heldere en transparante informatie verstrekken over hoe ik om ga met jouw NAW persoonsgegevens.

Jouw NAW persoonsgegevens worden door mij verwerkt en opgeslagen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en vraag je om uitdrukkelijke toestemming op het aanmeldingsformulier om je verstrekte NAW gegeven te mogen gebruiken voor de in dit beschreven Privacy beleid indien je bij mij komt rijlessen.


Te verstrekken Persoonsgegevens rijles-kandidaat;


-Naam, Adres, Woonplaats (NAW).

-E-mailadres.

-Geboortedatum

-Geslacht

-Gsm nummer en/of een vast Telefoonnummer

-E-Mail adres


Verkrijgen en Verwerken verstrekte Persoonsgegevens


1 Hoe verkrijg ik je Persoonsgegevens (NAW).


1.M.b.v. Internet (  aanmeldingsformulier )

2.M.b.v. Persoonlijk Intake gesprek ( aanmeldingsformulier )


1.1      NAW gegevens m.b.v. Internet


Indien je je wilt aanmelden voor een intake gesprek of je wilt starten met rijlessen, kun je op internet www.jowetzels.nl onder de rubriek aanmelden het aanmeldingsformulier je  NAW gegevens volledig invullen. Vervolgens kun je het formulier verzenden. Ik print het formulier uit en neem contact met je op.

Nadat wij contact hebben gehad en een afspraak hebben gemaakt wordt het aanmeldingsformulier vernietigd.


1.2      Persoonlijk intake gesprek

     

      Vind er een intakegesprek plaats dan worden er de aanmeldingsformulieren ter

      plekke ingevuld met de benodigde te verstrekken Persoonsgegevens en te maken

      afspraken
2: Verwerken van Persoonsgegevens (NAW).


2.1Boekhouding – Klantenbestand - Rekeningen

2.2Persoonlijke Rijkaart

2.3I-Theorie

2.4Traffictrainer2.2.1Van het ingevulde aanmeldingsformulier worden de NAW gegevens, aantal rijlessen, betaling termijnen ingevoerd in het boekhoudprogramma / klantenbestand. Het formulier wordt bewaard tot dat het CBR praktijkexamen(s) met succes is/zijn afgerond.

2.2.1Tevens worden de NAW gegevens overgenomen op een persoonlijke rijkaart . De rijkaart wordt, buiten de NAW gegevens, ook vermeld; het aantal rijlessen en de vorderingen van de kandidaat. De rijkaart wordt bewaard tot dat het CBR praktijkexamen(s) met succes is/zijn afgerond.

2.3.1Opdat bij I-Theorie een persoonlijke inlog code word toegekend aan het I-Theorie systeem, meld ik je aan met alleen je  Voor en Achternaam en een persoonlijke inlogcode.

2.4.1Traffictrainer maakt gebruik van een persoonlijke inlogcode met de volgende NAW gegevens; Voornaam, Achternaam, geboortedatum. Te verstrekken gegevens zijn; Je Voor en achternaam en je geboortedatum voor het maken van een Wachtwoord.


Verstrekking aan derden ( 2.3 en 2.4)


De gegevens die je aan mij verstrekt kan ik aan derde partijen verstrekken voor het leren en oefenen van de Theorie. Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Van deze partijen heb ik een schriftelijke bevestiging dat je, aan hen verstrekte persoonsgegevens zijn gewaarborgd.

Verder zal ik de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.


Minderjarigen.

Bij minderjarige dienen de ouders/voogd toestemming te geven voor de les- en NAW overeenkomst, en door een van hen voor akkoord te worden ondertekend.


Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik de volgende maatregelen genomen:

-         Fysieke toegangsbeveiliging

-         ICT beveiliging


Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard, dan voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.