ADHD Keuring

Voorkomen van onnodige ADHD keuringen


Om veilig te rijden moet iemand niet alleen rijvaardig zijn, maar het lichamelijk en geestelijk ook kúnnen. Volgens de Regeling eisen geschiktheid 2000 moet iedereen met ADHD die rijexamen wil doen, zich laten onderzoeken door een psychiater. Daarna is een rijtest nodig. Wanneer de rijtest met positief gevolg is afgelegd, kan de kandidaat examen doen. Om erachter te komen of iemand ADHD of ADD heeft, stellen we op de Gezondheidsverklaring de vraag: ‘Heeft u ADHD of ADD?’.


Afgelopen periode merkten we een stijging op van het aantal mensen dat deze vraag met ‘ja’ beantwoordt. Uit nadere analyse blijkt dat een deel van deze mensen geen ADHD- of ADD-diagnose meer heeft. Dit zijn vooral (jong)volwassenen die over ADHD of ADD zijn heen gegroeid.


Het CBR wil dat mensen alleen naar de psychiater gaan als dit echt nodig is. En dat iemand alleen een rijtest doet als hij of zij echt ADHD of ADD heeft. Zo bespaart iedereen kosten en blijven we zorgen dat iedereen veilig de weg op gaat.


Om dit te bereiken is de volgende uitleg in de Gezondheidsverklaring toegevoegd:

“Vul ‘ja’ in als u de diagnose ADHD of ADD op dit moment heeft. Vul ‘nee’ in als u de diagnose als kind kreeg, maar als de behandeling voor uw 16e verjaardag is gestaakt. Een arts heeft dan gezegd dat er geen behandeling meer nodig is. U heeft geen klachten meer en u gebruikt geen medicijnen. Twijfelt u? Dan adviseren we u om eerst te overleggen met uw huisarts.”


Wijzigen van een al ingevulde Gezondheidsverklaring

Er zijn klanten die de Gezondheidsverklaring al hebben ingevuld en de vraag “Heeft u ADHD of ADD?” met ‘ja’ hebben beantwoord, maar toch geen ADHD hebben of hierover twijfelen. Zij kunnen op onze website het formulier ‘Wijziging ADHD gezondheidsverklaring’ downloaden, zelf invullen of een arts laten invullen en het dan terugsturen naar het CBR. Als blijkt dat iemand inderdaad geen ADHD meer heeft, wordt het proces gestopt of de verwijzing naar de psychiater ingetrokken. Als iemand al bij de psychiater geweest is, moet het besluit van het CBR worden afgewacht.


Naast de uitleg op de Gezondheidsverklaring informeren we klanten hierover via onze website. En ook u als rijopleider kunt kandidaten uiteraard voorlichten over hoe zij de vraag over ADHD op de Gezondheidsverklaring moeten invullen