Rijbewijs 75 plus


Rijbewijsverlenging na je 75 ste jaar.

Als u ouder wordt, krijgt u misschien te maken met wat lichamelijke kwalen, een minder goed reactievermogen of slechter zicht. Om de veiligheid van uzelf en van de mensen om u heen te garanderen, heeft u als u 75 jaar of ouder bent een gezondheidsverklaring nodig als u het rijbewijs wilt verlengen. Ook dient u een medische keuring door een arts te ondergaan. Dat hoeft dus niet wanneer u 74 jaar bent en wilt verlengen, maar pas als u op het moment van verlenging 75 jaar of ouder bent. Verderop vertellen we u meer over de gezondheidsverklaring en de medische keuring.

Geldigheid van het nieuwe rijbewijs

Zoals u waarschijnlijk wel weet, is een rijbewijs in de regel 10 jaar geldig. Elke 10 jaar dient u het dus te verlengen. Deze situatie verandert als u ouder bent dan 65 jaar. Dit zijn de drie belangrijkste veranderingen:

  1. Vanaf het moment dat u 65 jaar bent geworden, is een nieuw rijbewijs geldig tot het moment dat u 75 jaar wordt. Stel dat u op uw achtenzestigste uw rijbewijs verlengt, dan is het nieuwe rijbewijs dus nog maar 7 jaar geldig en verloopt het rijbewijs op uw vijfenzeventigste verjaardag.
  2. Als u uw rijbewijs verlengt in de periode dat u tussen de 70 en 75 jaar oud bent, is uw rijbewijs 5 jaar geldig. Wanneer u dus op uw tweeënzeventigste verlengt, is het rijbewijs geldig tot u 77 jaar oud bent.
  3. Na uw 75e verjaardag heeft u zoals gezegd een gezondheidsverklaring nodig voor een nieuw rijbewijs en moet u medisch gekeurd worden. Hieruit komt een bepaling naar voren waarin wordt vastgesteld of uw rijbewijs verlengd wordt en voor hoe lang dat gebeurt.
  4. Ook kan het zijn dat er bepaalde aanvullende voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld dat u voortaan in een automaat moet rijden. De maximale verlenging van het rijbewijs is 5 jaar wanneer u 75 jaar of ouder bent.


   Gezondheidsverklaring en medische keuring vanaf / na75 jaar

Vanaf 75 jaar heeft u een gezondheidsverklaring nodig als u het rijbewijs wilt verlengen. In deze gezondheidsverklaring geeft u aan dat u zichzelf in staat acht om veilig de weg op te gaan en laat u weten dat u op een verantwoorde manier achter het stuur kunt zitten en aan het verkeer deel kunt nemen. Als tweede component voor de verlenging dient u medisch gekeurd te worden door een bevoegd arts. U kunt hiervoor naar uw eigen huisarts gaan, maar vaak is het slim om hiervoor iemand anders te kiezen om de vertrouwensrelatie met uw dokter niet onnodig onder druk te zetten.

Rijbewijs online verlengen

Het verlengen van het rijbewijs kunt u online regelen. Hiervoor gaat u naar de website van Mijn CBR, waar u met uw DigiD-code inlogt en de aanvraag verder af kunt handelen. 

Kosten rijbewijs verlengen

Deze zijn tussen de €45,- en €50,-, afhankelijk van de locatie waar de medische keuring plaatsvindt.


Bent u 75 jaar of ouder en wilt u uw rijbewijs verlengen? 


Dan moet u bij iedere rijbewijsverlenging kunnen aantonen dat u gezond genoeg bent om te mogen rijden. Het CBR beoordeelt dit met de Gezondheidsverklaring.

Deze regel geldt niet voor brommerrijbewijzen.


Onderstaand de vragen welke door uw Arts ingevuld moeten worden en en door u naar het CBR moeten worden gezonden.


U kunt de gezondheidverklaring bij het CBR downloaden. (tegen betaling)


Gezondheidverklaring 75 plus


U kunt ook een Gezondheidverklaring bij Uw gemeente verkrijgen. (tegen betaling)


Welke vragen staan op het gezondheidformulier 75 plus ? Zie hieronder;


Vragen Gezondheidsverklaring voor mensen van 75 jaar of ouder


Hieronder kunt u alvast de vragen lezen die u worden gesteld bij het invullen van een Gezondheidsverklaring voor het halen of houden van een rijbewijs voor mensen van 75 jaar of ouder.


1) - Kunt u met één of beide ogen beperkt zien, zelfs als u een bril of lenzen

      gebruikt?

    - Ziet u met uw bril of contactlenzen goed? Kies dan "nee".

    - Draagt u uw bril of contact lenzen en ziet u daarmee nog niet goed vul

      dan ‘Ja’ in. Met lenzen zijn ook nachtlenzen bedoeld.


1a) - Rijdt u of wilt u gaan rijden met een bioptische telescoop (BTS)?

      - Een BTS is een bioptische telescoop, een hulpmiddel om beter te zien.

        Kijk op www.auto-mobiliteit.org voor meer informatie


2) - Wordt of werd u behandeld door een oogarts voor iets anders dan voor

       een bril of lenzen?

    - Bijvoorbeeld voor het behandelen van staar of het laseren van uw ogen.


3)  - Heeft u diabetes mellitus?


4)  - Heeft u chronische schade aan uw nieren (een verminderde nierfunctie)?

       Vul ook ja in als u gedialyseerd wordt.


5) - Heeft u een aandoening van uw longen (COPD),

     - een hoge bloeddruk of een bloedziekte?

     - Of heeft u een orgaantransplantatie gehad?


6)  - Heeft u een ziekte van uw hart of van uw bloedvaten?

     - U vult bijvoorbeeld ja in als u een pacemaker of ICD heeft.

     - Of als u een hartaanval heeft gehad of een open hartoperatie.

     - Of als u een afwijking heeft aan uw bloedvaten, zoals aderverkalking,

     - Of als u gedotterd bent of geopereerd.


6a) - Heeft u een ICD?


6b) - Heeft u een steunhart?


7) - Heeft een arts bij u een aandoening vastgesteld van uw ruggenmerg,

      zenuwstelsel of hersenen (bijvoorbeeld een beroerte of spierziekte)?

      Het gaat om bijvoorbeeld:

beroerte, hersenbloeding, hersentumor, hersenletsel

ziekte van Parkinson, multiple sclerose,

spierzwakte

dementie (alle vormen)

dwarslaesie, zenuwletsel of neuropathie

      Maar u vult ook ja in als een arts een ziekte van uw hersenen of

      zenuwstelsel heeft vastgesteld die niet in dit rijtje staat.

      In de vervolgvragen kunt aangeven wat er precies aan de hand is.


7a) - Heeft een arts bij u een vorm van dementie of MCI vastgesteld?

        Vul ook ja in als u geen dementie of MCI heeft, maar wel problemen

        heeft met denken en onthouden.


7b) - Heeft u een beroerte, een herseninfarct of hersenbloeding gehad?

        Het gaat om hier om problemen met de bloedvoorziening en de

        bloedvaten van uw hersenen. Wordt ook wel CVA genoemd. In de

        vervolgvragen kunt aangeven wat er precies is gebeurd.


7c) - Is er bij u een misvorming van een hersenbloedvat ontdekt, zonder dat u

        eerst een bloeding had?

        Soms ontdekt een arts bij toeval een misvormd hersenvat op

        bijvoorbeeld een hersenscan of MRI. Vul ja in als er bij u zonder bloeding

        een misvormd hersenvat is ontdekt.


7d) - Heeft u een ziekte van uw zenuwstelsel?

        Het gaat om bijvoorbeeld ziekte van Parkinson, multiple sclerose, ALS of

        neuropathie.


7e) - Heeft u een spierziekte?

        Kijk op www.spierziekten.nl voor meer informatie over spierziekten.


7f) - Heeft u een hersentumor? Of heeft u er een gehad?

        Met een hersentumor worden alle goedaardige en kwaadaardige tumoren

        bedoeld die binnen de schedel liggen.


7g) - Heeft u een aandoening van uw hersenen of zenuwstelsel die nog niet

        genoemd is?

        Vul ja in als u iets heeft aan uw hersenen of uw zenuwstelsel waardoor u

        minder goed ziet, denkt of beweegt. Bijvoorbeeld een hersenletsel door

        een ongeval, een dwarslaesie of een zenuwbeschadiging.


8) - Heeft u weleens een epileptische aanval gehad?

      Er zijn veel soorten epileptische aanvallen. Voor deze vraag maakt de

      soort niet uit. Vul ja in als u ooit een epileptische aanval heeft gehad.


9) - Heeft u weleens overdag last gehad van abnormale slaperigheid?

      Vul ja in als u weleens overdag zo veel slaap kreeg, dat het u echt niet

      lukte om wakker te blijven. Denk daarbij aan ziekte als slaapapneu en

      narcolepsie.


10) - Bent u in de afgelopen drie jaar meerdere keren plotseling uw bewustzijn

        verloren (bijvoorbeeld flauwgevallen)?

        Plotseling bewusteloos raken kan veel oorzaken hebben. Vul ja in als u

        om wat voor reden dan ook meerdere keren bewusteloos bent geraakt.


11) - Heeft u als gevolg van de ziekte van Menière in het afgelopen jaar

        aanvallen van duizeligheid gehad?


12) - Heeft een arts bij u een psychische of psychiatrische diagnose gesteld?

        Vul ja in als u bij een huisarts of psychiater bent geweest die een

        psychiatrische ziekte bij u heeft vastgesteld.

        Denk aan een depressie, een psychose of een angststoornis.

        Maar ook ADHD of autisme.


12a) - Heeft een arts bij u een depressie of een bipolaire stoornis vastgesteld?


12b) - Heeft u weleens een psychose gehad of heeft u schizofrenie?

          Vul ja in als een arts bij u schizofrenie heeft vastgesteld. Vul ook ja in

          als u wel eens een psychose heeft gehad.


12c) - Heeft u een angststoornis?


12d) - Heeft u ADHD of ADD?

          Vul ja in als u de diagnose ADHD of ADD op dit moment heeft.

          Vul nee in als u de diagnose als kind kreeg, maar als de behandeling

          voor uw 16e verjaardag is gestaakt. Een arts heeft dan gezegd dat er

          geen behandeling meer nodig is. U heeft geen klachten meer en u

          gebruikt geen medicijnen.

          Twijfelt u? Dan adviseren we u om eerst te overleggen met uw huisarts.


12e) - Heeft u autisme of een vorm daarvan, zoals PDD-NOS, McDD of

          Asperger?


12f) - Heeft u een andere psychische of psychiatrische aandoening die in de

         vorige vragen niet genoemd is?


13) -  Heeft u de afgelopen vijf jaar overmatig gebruik (misbruik) gemaakt

         van alcohol, drugs of andere verslavende middelen?

         Vul ja in als:


u moeilijk zonder alcohol of drugs kunt

u regelmatig rijdt onder invloed van alcohol of drugs

u in de afgelopen vijf jaar bent behandeld voor alcohol

of drugsmisbruik

Weet u niet of u alcohol of drugs misbruikt? Doe dan de test op www.jellinek.nl


14) - Gebruikt u medicijnen die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden?

        Het gaat om medicijnen waar u bijvoorbeeld slaperig of suf van kunt

        worden, of om medicijnen met ernstige bijwerkingen.

        Vaak staat er een waarschuwing op de verpakking, maar niet altijd.

        Het staat wel altijd in de bijsluiter. Twijfelt u?

        Ook op www.rijveiligmetmedicijnen.nl kunt u opzoeken of u medicijnen

        heeft waarmee u beter niet kunt rijden.